172 DE ANI de la nașterea preotului dr. Vasile Lucaciu

Aniversăm azi, 172 de ani de la nașterea preotului dr. Vasile Lucaciu (1852-1922) supranumit ”Leul de la Șișești” și declarat de Parlamentul României, prin Legea 77/2022, ”Erou al Națiunii Tomâne”. Visul, țelul lui de luptă, a fost arătat lumii întregi la 27/15 august 1890 (în cruntă teroare străină), când în fața unei mulțimi ce a depășit 10.000 de poporeni, a sfințit Placa de marmură fixată pe frontispiciul Bisericii din Șișești, închinată celui mai sfânt ideal: PRO SANCTA UNIONE OMNIUM ROMANORUM.

Să ne reamintim câteva aspecte din viața acestui mare român ce și-a închinat viața propășirii neamului românesc.

– La anul 1870 termină studiile la Roma, cu calificativul de ,,Magna cum laudae”, obţinând titlul de doctor în filosofie, iar la 1874 absolvă studiile teologice, devenind teolog absolvent al Diecezei greco-catolice de la Gherla;

– Intrat în politică, devine secretar general al Partidului Naţional Român din Transilvania (la Conferința Națională din 21-22 ianuarie 1892, ținută la Sibiu) militând consecvent, în cadru organizat, pentru angajarea într-o luptă activă şi legală în vederea câştigării drepturilor şi libertăţilor sociale şi politice ale naţiunii române. A contribuit decisiv în schimbarea politicii PNR din Transilvania prin trecerea de la pasivism la activismul politic;

– Împreună cu arhitectul, arhidiaconul Alexe Berinde, paroh al Seiniului, şi el memorandist, a coagulat toate forţele financiare şi de muncă ale vremii şi înalţă o catedrală numită ,,Mănăstirea Maicei Românilor din Şişeşci”, pe care o dedică, prin votul senatului şi poporului şişeştean: ,,Sfintei Uniri a Tuturor Românilor”;

– Este ales ca vicepreşedinte al CONSILIULUI NAŢIONAL AL UNITĂŢII TUTUROR ROMÂNILOR, constituit la Paris la 24 august 1918, primul organ statal al viitoarei Românii întregite, recunoscut ca atare de către marile puteri europene;

– Face parte din Comitetul de conducere al forumului european: Association pour l`Union des Eglises (Asociaţia pentru unirea bisericilor);

– Înfiinţează subunităţi militare şi sfiinţeşte steagurile unor detaşamente de voluntari în Primul Război Mondial în Rusia şi în Italia;

– Face parte din Misiunea Patriotică trimisă de România în SUA pentru a solicita sprijin Congresului şi preşedintelui american, Woodrow Wilson, în favoarea reîntregirii ţării;

– A fos membru în Parlamentele de la Budapesta şi apoi în cel de la Bucureşti, iar de la tribuna acestora a militat pentru drepturile social – politice ale românilor;

– Este ctitorul frumoaselor biserici înălţate în filiile: Unguraş și Bontăieni, aparţinătoare parohiei Şişeşti;

– A fost scriitor şi publicist. A scris mai multe lucrări de filosofie şi religie. A scris articole la majoritatea publicaţiilor din vremea sa, atât din Ungaria cât şi din România. A înfiiţat şi condus ,,Revista Catolică”, prima publicaţie românească în nordul ţarii, ce a avut apariţii la Baia Mare şi Şişeşti;

– A contribuit direct şi decisiv, prin participare fizică, la fixarea bornelor de hotar, la graniţa de Vest a României întregite;

– Pentru dârzenia sa şi pentru lupta continuă în vederea obţinerii drepturilor românilor a fost purtat prin tribunale, arestat de mai multe ori, condamnat şi a executat pedepse grele în temniţele ungureşti de la Debreţin şi Seghedin. A fost condamnat la moarte în contumacie, după refugierea lui în anul 1914 în regatul România.

Vasile Lucaciu a decedat la 28 noiembrie 1922. Ziua de 1 Decembrie 1922, ziua în care a fost înmormântat la Șișești, prin Decret regal, a fost declarată Zi de Doliu Național.

Memoria lui a rămas și va fi veșnică, atât în inimile șișeștenilor cât și a întregii națiuni.

Gavril Babiciu

GlasulMM
GlasulMM