ABA SOMEȘ-TISA. Planul de Management al Riscului la Inundații a fost aprobat

Bazinul Hidrografic Someș-Tisa înseamnă județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Potrivit ABA Someș-Tisa, versiunea preliminară a Planului de Management al Riscului la Inundații (PMRI) actualizat al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa 2022-2027, Ciclu II, a fost prezentată și dezbătută împreună cu stakeholderii din spațiul hidrografic Someș-Tisa în cadrul ședinței din 21 martie 2023.

„Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundații îl reprezintă diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu și patrimoniul cultural prin rezultatul sinergiei măsurilor de prevenire, protecție, pregătire, a celor de management a situațiilor de urgență și a măsurilor întreprinse post inundații (reconstrucție / refacere). Planurile de Management al Riscului la Inundaţii au în vedere toate aspectele managementului riscului la inundaţii, cu accent pe prevenire, protecţie, pregătire și luând în considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului hidrografic, inclusiv prognoza inundaţiilor şi sistemele de avertizare timpurie. Acest plan este unul dintre instrumentele importante de planificare în domeniul gospodării apelor și în special pentru managementul riscului la inundații”, precizează oficialii ABA Someș-Tisa.

Maramureșenii trebuie să știe că mǎsurile sunt combinate în mod optim în cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a asigura managementul eficient al riscului la inundații. Mǎsurile și proiectele integrate abordează toate sursele de inundații, inclusiv inundațiile fluviale, precum și numǎrul tot mai mare de inundații provenite din viituri rapide, inundațiile urbane cauzate de precipitațiile de mare intensitate sau cele care pot fi produse de breșe ale digurilor.

Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” este derulat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administrația Națională “Apele Române” și cu sprijinul Băncii Mondiale.

Marcel ȘERBAN

dh
dh