AMBULANȚA MARAMUREȘ. Ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să te angajezi ca șofer

După deblocarea posturilor din Sănătate, Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș a scos la concurs patru posturi, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de șofer autosanitară II din cadrul Compartimentului de consultații de urgență și transport sanitar neasistat la Stația Centrală de Ambulanță Baia Mare.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice pentru șofer autosanitara II:
– diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului;
– permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B și C;
– 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29.01.2024 – 09.02.2024 – între orele 11:00 – 15:00 – preluare dosare;
– 12.02.2024 – verificare dosare;
– 13.02.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate verificare dosare (admis/respins);
– 14.02.2024 – între orele 10:00 – 12:00 – depunere contestații verificare dosare;
– 15.02.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate contestații verificare dosare
(admis/respins);
– 19.02.2024 – ora 10:00 – susținere proba scrisă;
– 20.02.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate proba scrisă;
– 21.02.2024 – între orele 10:00 – 12:00 – depunere contestații proba scrisă;
– 22.02.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate contestații proba scrisă;
– 26.02.2024 – ora 10:00 – susținere proba practică și interviu;
– 27.02.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate proba practică și interviu;
– 28.02.2024 – între orele 11:00 – 15:00 – depunere contestații proba practică și
interviu;
– 29.03.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate contestații proba practică și interviu;
– 01.03.2024 – ora 12:00 – afișare rezultate finale;

Activitatea se va desfășura în cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures – Stația Centrală de Ambulanță Baia Mare, la Compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat, ture de 12 ore (12 cu 24 sau 12 cu 48), salarizarea este conform legislației în vigoare.

 

Ana-Maria HOJDA

 

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA