ANUNȚ DE PARTICIPARE. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și sport, în orașul Șomcuta Mare

Orașul Șomcuta Mare, cod fiscal: 3694829, strada Someş, nr. 17, loc. Șomcuta Mare, județul Maramureș, telefon: 0262-280055, fax: 0262-281080, e-mail: primaria@somcutamare.ro și adresa de e-mail a persoanei de contact: juridic@somcutamare.ro.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 210 mii lei, din care 150 mii lei pentru sport și 60 mii lei pentru cultură.
  3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la data de 15 decembrie 2024.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.03.2024, ora 14:00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Orașul Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, camera 3, e-mail: primaria@somcutamare.ro.
  6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 22.03.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 22.03.2024 – 25.03.2024.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 350/2005, din motive de urgență, respectarea termenului de cel puțin 30 de zile pentru depunerea proiectelor, ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, așadar s-a stabilit accelerarea aplicării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile. Neaplicarea accelerării procedurii de selecție a proiectelor ar împiedica implementarea proiectelor în timp util.

Acordarea de finanțări nerambursabile și criteriile pe baza cărora se atribuie sunt reglementate de Ghidul solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură, aprobat prin HCL nr. 15/2024 și de Ghidul pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului, aprobat prin HCL nr. 16/2024 și pot fi descărcate de pe site-ul Orașului Șomcuta Mare www.somcutamare.ro.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 36 din data de 23.02.2024.

PRIMAR

BUDA GHEORGHE IOAN

GlasulMM
GlasulMM