ANUNȚ. Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizare stadion Dumitru Jula pentru orașul Seni”

Orașul Seini, cu sediul în orașul Seini, str. Piața Unirii, nr. 16, jud. Maramureș, titular al proiectului “Modernizare stadion Dumitru Jula pentru orașul Seni” în orașul Seini, CF 57067, județul Maramureș, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii și observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet  a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM