ANUNȚ PUBLIC. Decizia etapei de încadrare pentru proiectul Reabilitare construcție existentă în orașul Tăuții Măgherăuș, str. 60, nr. 7

Fărcaș Ioan Gavril, reprezentant legal al Asociației Rămâi Acasă, filiala Maramureș, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, str. 1, nr. 14L, județul Maramureș, titular al proiectului Reabilitare construcție existentă D + P + E + M, extindere corp nou P, amenajări exterioare, împrejmuire parțială, schimbare de funcțiune din casă în centru de zi, propus a fi amplasat în orașul Tăuții Măgherăuș, str. 60, nr. 7, nr. cad. 59894, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agențai pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM