ANUNȚ PUBLIC. Etapa de încadrare pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Someș – Perimetrul de exploatare Fărcașa 72”

SC CHILIA SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Bazaltului, nr. 7A, județul Maramureș, titular al proiectului “EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN ALBIA MINORĂ A RÂULUI SOMEȘ – PERIMETRUL DE EXPLOATARE FĂRCAȘA 72, LOCALITATEA FĂRCAȘA, COMUNA  FĂRCAȘA, JUD. MARAMUREȘ”, propus a fi amplasat in cumuna Fărcașa, localitatea Tămâia, în albia minoră a râului Someș Fărcașa 72, județul Maramureș, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii și observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet  a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM