ANUNȚ PUBLIC. Etapa de încadrare pentu proiectul ”Construire centru multifuncțional în orașul Tăuții Măgherăuș”

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ reprezentat prin Marinescu Dumitru – primar, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, str.1. nr.194. jud. Maramureș, titular al proiectului ”Construire centru multifuncțional în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș”, propus a fi amplasat în orașul Tăuții Măgherăuș, Băița, str.28, nr.5, nr. cad. 57445, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00 și vinerea între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM