ANUNȚ PUBLIC. Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Construire capacitate generare si stocare energie electrica Grosi”

Comuna Groși anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea:

Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Construire capacitate generare si stocare energie electrica Grosi, compusa din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de transport energie electrica, imprejmuiri si posturi de transformare

Documentațiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre s-au întocmit ca urmare a unor solicitări cu caracter privat, inițiative care nu aparțin consilierilor locali sau primarului Comunei Groși.

Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectele de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectelor.

Proiectul de hotărâre și documentațiile care stau la baza elaborării acestuia au fost publicate pe platforma https://primariagrosi.ro/ în data de 06.03.2024, putând fi consultate în secțiunea https://primariagrosi.ro/articles/deschiderea-procedurii-de-transparenta-decizionala-a-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarare-privind-aprobarea-planului-urbanistic-zonal.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi trimise în termen de 10 zile calendaristice, începând cu data aducerii la cunoștință publică, îm format electronic la adresa de e-mail contact@primariagrosi.ro sau se pot depune în scris la sediul Primăriei Groși, localitatea Groși, str. Mihai Viteazu nr. 50.

GlasulMM
GlasulMM