ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Amenajare spațiu verde în zona LAC HOSTEZE

Primar Marinescu Dumitru reprezentant al ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, str.1, nr.194, județul Maramureș, titular al proiectului ,,Amenajare spațiu verde în zona LAC HOSTEZE oraș Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, propus a fi amplasat  în orașul Tăuții Măgherăuș, nr. cad. 58776, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.

GlasulMM
GlasulMM