ANUNŢ. Selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş (domeniu CULTURA)

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Tăuții Magherăuș, str.1, nr.194, Tăuții Măgherăuș, judeţul Maramureș, telefon 0262-293.048, fax 0262-293.001, email primaria@tautiimagheraus.ro.

În baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Oraşul Tăuţii Măgherăuş face cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile de la Bugetul local pentru anul de execuţie financiară 2024, conform bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2024, aprobat prin H.C.L. nr.27/31.01.2024 şi a programului anual aprobat prin H.C.L. nr.57/16.02.2024 defalcat pe următoarele domenii:

  1. Programe/proiecte CULTURALE: 200.000 lei.

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în parte.

Acestea se pot obţine de pe site-ul instituţiei www.tautiimagheraus.ro  sau la adresa de email: proiecte@tautiimagheraus.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută conform “Ghidul solicitantului” la sediul Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş, str. 1, nr. 194, Biroul Relații cu Publicul.

Data limită de redepunere a propunerilor de proiecte este 14.05.2024, ora 14.00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea finanţării nerambursabile vor fi efectuate de comisiile de evaluare în perioada 15.05.2024 – 31.05.2024.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va realiza pe baza selecţiei de proiecte de către comisiile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local.

Comisiile de selecţie vor comunica solicitanţilor neselectaţi, la încheierea procedurii, motivele neacordării finanţării, iar celor selecţionaţi sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de finanţare în termen de maxim 30 de zile de la încheierea evaluării.

Lista beneficiarilor finanţării nerambursabile va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş.

Oraşul Tăuţii Măgherăuş reduce termenul de depunere a solicitanţilor de la 30 de zile la 15 zile, conform prevederilor art.20, alin.(2) din Lg.350/2005 privind regimul finaţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Accelerarea procedurii de selecţie se datorează repetării procedurii de selecţie conform art.14, alin.1 şi alin. 2 din Lg.350/2005.

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a cu nr. 36/23.02.2024.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a cu nr.78/23.04.2024.

ORASUL TĂUŢII MAGHERAUS

PRIMAR

MARINESCU DUMITRU

 

GlasulMM
GlasulMM