BAIA MARE. Amenzi de 33.370 de lei aplicate de polițiștii locali pentru diferite abateri

În ultima săptămână, polițiștii locali băimăreni au constatat un număr de 103 contravenții, valoarea amenzilor aplicate fiind în cuantum de 33.370 lei.

Au fost aplicate un număr de 23 de contravenții la Legea nr.61/1991 în valoare de 4.600 lei pentru săvărșirea unor fapte precum săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii,expresii jignitoare sau vulgare, tulburarea liniștii  locatarilor între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau sediile persoanelor juridice, în locuințele  persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobilele cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinatate a acestora, refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv apelarea în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.

Mai avem amenzi aplicate pentru tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect  ori prin strigăte sau larmă sau consumul de băuturi alcoolice pe drumuri publice, în parcuri, pe stadioane și terenuri sportive, în instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări, aeroporturi de stat și private sau alte locuri prevăzute de lege.

De asemenea, polițiștii locali au aplicat 46 de contravenții privind încălcarea dispozițiilor prevăzute de OUG.nr.195/2002 , respectiv RA.OUG.nr.195/2002 în valoare de  21.170 lei privind codul rutier, pentru circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis, se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de acțiune a indicatorului,,Oprirea interzisă”, se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin 25 m înainte si după acestea, se interzice oprirea voluntară  a autovehiculelor în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și zonele de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției, se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise, se interzice oprirea staționarea voluntară a vehiculelor în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea.

Tot în perioada amintită am avut și 23 de contravenții la HCL.nr.251/2012 în valoare de 4.300 lei pentru operațiunea de blocare/ridicare se realizează asupra autovehiculelor și vehiculelor de orice fel staționate neregulamentar pe domeniul public  și /sau privat de pe raza Municipiului Baia Mare ,inclusiv drumurile publice  în una din următoarele situații:în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap și în alte locuri de parcare rezervată, se supun blocării/ ridicării autovehiculele sau vehiculele de orice fel care blochează sau limitează accesul pe căile de acces-intrări/ieșiri –în instituțiile publice ,scoli,biserici,spitale ,parcări,garaje,piețe ,târguri ,oboare ,precum și pe proprietățile alăturate drumurilor publice.

Nu în ultimul rând, avem și 8 contravenții constatate la HCL 528/2022 art.1 Anexa 1, in valoare de 1.300 lei pentru fapte precum împrăștierea/ răscolirea deșeurilor aflate în recipienții amplasați în punctele de colectare a reziduurilor menajere, comercializarea ambulantă a oricăror produse pe raza Municipiului Baia Mare, fără obţinerea avizelor şi acordurilor legale sau blocarea accesului la containere si pubelele sau in zonele de depozitare a reziduurilor, respectiv circulatia unui autovehicul a carui masa totala maxima autorizata pentru sectorul respectiv de drum depășește masa maximă autorizată, fara detinerea unei autorizatii de circulatie legală sau blocarea căilor de acces în imobile și în curțile interioare permanent libere accesului publicului.

Marcel ȘERBAN

dh
dh