BAIA MARE. Ce spune Prefectura Maramureș despre felul în care s-a ales înlocuitorul lui Cherecheș

Oficialii Instituției Prefectului Maramureș au emis un punct de vedere vizavi de felul în care s-a ales viceprimarul care va îndeplini atribuțiile de primar în Baia Mare, până la organizarea viitoarelor alegeri. Vă reamintim că, în ședința de consiliu local de la începutul lunii decembrie, în urma votului, Doru Dâncuș a fost confirmat la șefia Primăriei Baia Mare, deoarece înlocuirea sa cu Pap Zsolt nu a obținut o majoritate absolută.

”În ceea ce privește cvorumul necesar adoptării unui – Proiect de hotărâre privind înlocuirea viceprimarului care exercită primul, calitatea de înlocuitor de drept al primarului desemnat prin HCL nr.418/2020— supus dezbaterii Consiliului local al municipiului Baia Mare în ședința extraordinară din data de 04.12.2023.

Raportat la prevederile art.139 coroborat cu art.152 ale Codului administrativ, opinăm că, în situația prezentată mai sus, este necesară o majoritate simplă. În susținerea acestei modalități de soluționare vă prezentăm următoarele argumente:
* dispozițiile art.152 a1in.4, teza a doua nu indică în mod concret majoritatea (simplă/absolută) cerută pentru situația în care consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor dc drept al primarului.
* situațiile în care este cerută majoritatea absolută în cazul anumitor hotărâri sunt expres prevăzute în cuprinsul Codului administrativ, în cazul celorlalte hotărâri fiind aplicabilă, per a contrario, regula majorității simple.

* având în vedere că art.152 alin.4 prevede în mod expres majoritatea absolută doar la alegerea viceprimarilor, devin aplicabile prevederile att.139 alin.1 referitoare la majoritatea simplă.

Având în vedere cele mai sus precizate vă rugăm să procedați în consecință, cu respectarea legislației incidente. Pe de altă parte, rămânerea sau nu în vigoare a HCL nr.418/2020 rămâne la latitudinea dumneavoastră, în funcție de cum veți aprecia punctul nostru de vedere, respectiv dacă veți considera necesară sau nu reanalizarea rezultatului votului exprimat în ședința care a avut loc în data de 04.12.2023”, se arată în răspunsul emis de Instituția Prefectului Maramureș.

 

Ana-Maria HOJDA

 

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA