BAIA MARE. Postul de director la CS Minaur a fost scos la concurs

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, a funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Condiţii specifice pentru candidați: a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: Profil sportiv, Științe juridice sau Științe economice; b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor sau într-o activitate sportivă. c) minimum 3 ani vechime în funcții de conducere.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și tematicii de concurs și se va susține în data de 4 aprilie, la sediul Municipiului Baia Mare. Candidații sunt admiși la această probă dacă obțin minimum 70 de puncte din 100. Proba de interviu se va susține într-un termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În cadrul probei de interviu, candidații vor susține un proiect de management elaborat pentru clubul sportiv și se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația acestora. Proiectul de management depus de către candidați va conține viziunea candidatului asupra dezvoltării viitoare a instituției.

Dosarele de concurs se depun până în data de 21 martie, ora 16,30 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica