CADASTRU. Deținătorii de terenuri din 7 comune din județ așteptați la etapa de măsurare a terenurilor

În Maramureș continuă cadastrarea gratuită a terenurilor, conform anunțului făcut de către cei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Maramureș.  În perioada care urmează deținătorii proprietăților din șapte comune din județ sunt așteptați să fie prezenți în etapele de identificare, descriere și măsurare a terenurilor, în cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară.

Aceste lucrări se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Sunt vizați proprietarii construcțiilor și terenurilor din Ardusat, Gârdani, Sălsig, Mireșu Mare, Valea Chioarului, Suciu de Sus și Coroieni, care, potrivit OCPI Maramureș, vor primi înștiințări de la prestatorii lucrărilor de cadastru general pentru desfășurarea optimă a acestui proces.

„Este necesar ca proprietarii/posesorii imobilelor să ajungă în teren când prestatorul sau reprezentanții UAT-ului le solicită prezența, în ziua și la ora stabilită. Totodată, cetățenii trebuie să aducă actele de proprietate/posesie: titlu de proprietate, adeverință de posesie, sentințe judecătorești, contracte de vânzare cumpărare, succesiuni etc., acte de identitate și certificate de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces al antecesorilor etc.)”, a precizat Ovidiu Ștefan, director OCPI Maramureș.

Singura comună din Maramureș care a fost cadastrată integral este comuna Cupșeni, respectiv în alte 52 de localități fiind desfășurate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregii localități, cât și pe sectoare cadastrale.

Marcel ȘERBAN

(Credit foto: ph-online)

dh
dh