CAS MARAMUREȘ. Schimbare importantă privind adeverința înlocuitoare a cardului

Asigurații care trebuiau să vină tot la două luni de zile la sediul CAS Maramureș, pentru a-și reînnoit adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate scapă de drumuri. Conducerea instituției a precizat că documentul se va emite acum o singură dată și el va fi valabil până persoana asigurată va intra în posesia cardului de sănătate. Lucrurile s-au schimbat deoarece în acest moment nu se mai tipăresc carduri, iar asigurații aveau de așteptat mult până să-l primească.

”Perioada de valabilitate a adeverinţei înlocuitoare a cardului naţional de asigurări de sănătate a fost prelungita până la emiterea cardului duplicat. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card. Adeverinţa se emite pentru asiguraţii care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul: pierderii, deteriorării, furtului cardului iniţial; schimbării datelor de identitate ale titularilor, faţă de cele înscrise pe card.

Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite şi prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, cu condiţia să fie însoţită de copia actului de identitate şi, după caz, de alte acte doveditoare, precum şi de dovada plăţii contravalorii cardului duplicat.
Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță.
Cererea de eliberare a cardului duplicat se poate trimite la următoarea adresa de e-mail: cardnational@casmm.ro.
Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menționat își păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

Totodată, persoanele asigurate care nu au avut niciodată card naţional de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverinţă în locul cardului”, au precizat oficialii CAS Maramureș, într-un comunicat de presă.

În cursul anului 2023 s-au eliberat un număr de 7.636 adeverințe de înlocuire a cardului național de sănătate până la eliberarea cardului duplicat. Și în primele luni din acest an, numărul adeverințelor eliberate este considerabil. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 29 martie s-au eliberat un număr de 3.400 adeverințe de înlocuire a cardului național de sănătate până la eliberarea cardului duplicat.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA