CERERI-TIP. Astăzi încep înscrierile în clasa pregătitoare. Vezi ce acte sunt necesare

Începând de astăzi, 11 aprilie, părinții pot completa cererile tip de înscriere online sau la școala la care solicită înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Potrivit legii, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august trebuie înscriși în învățământul primar.

Înscrierile au loc până în 14 mai și, în aceeași perioadă, vor fi depuse/ transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Mai mult, cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat al Ministerului Educaţiei, în interiorul calendarului de înscriere. După completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii, conform ministerului.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024 sunt: cerere-tip de înscriere; copie şi original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului); copie şi original – certificat de naştere copil; recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul); alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/ sau specifice (acolo unde este cazul).

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica