CONSULTARE. Modificări la gradația de merit

Ministerul Educației a lansat în consultare publică Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024.

În fișa de evaluare a personalului didactic, sunt propuse câteva modificări. Astfel, a fost introdusă posibilitatea de a fi valorificată activitatea desfășurată la nivel de școală în cadrul simulărilor examenelor naționale. De asemenea, a fost mărit punctajul acordat pentru participarea la implementarea proiectelor, ca activitate neremunerată. Nu în ultimul rând, a fost introdusă prevederea conform căreia folosirea de înscrisuri false în componența dosarului pentru obținerea gradației de merit, constatată de instituțiile cu drept de control, ca urmare a unor sesizări, atrage după sine anularea acordării acesteia și recuperarea sumelor încasate până la data la care a fost constatată.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica