CONTROL. Azile de bătrâni supraaglomerate descoperite în Maramureș

Începând cu luna octombrie și până la jumătatea lunii decembrie, la nivel de județ a avut loc o campanie de control în centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte aflate în dificultate și persoanelor adulte cu dizabilități. Campania, susține Ovidiu Morar, directorul AJPIS Maramureș, a fost derulată de către Serviciul inspecție socială din cadrul AJPIS Maramureș în paralel cu colegii de la ITM Maramureș și a avut ca obiectiv 43 de servicii sociale din județ.

„Au fost controlate un număr de 15 servicii de tip ”locuință maxim protejată”, 13 servicii de tip ”centru rezidențial pentru vârstnici”, 7 servicii de tip ”centru de îngrijire și asistență”, 3 servicii de tip “unitate de asistență medico-socială”, 2 servicii de tip “azil de noapte” și câte un serviciu de tip ”centru de abilitare și reabilitare pentru persoane cu dizabilități”, ”cămin pentru tineret”,” centru social de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție”. Numărul total de beneficiari rezidenți în aceste locații este de 870, dintre care 447 persoane vărstnice, 260 persoane cu dizabilități și 87 persoane adulte în dificultate. Un număr de 23 servicii controlate sunt publice celelalte 20 fiind private.

Controalele efectuate au evidențiat în 5 locații depășiri privind numărul de beneficiari avizat ca și capacitate de cazare. În unul dintre servicii s-a constatat și subdimensionare privind personalul necesar pentru îngrijire. Au fost lăsate măsuri cu termene de remediere a acestor deficiențe. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale”, a arătat Ovidiu Morar.

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA