DE LA JUDEȚ. Bani pentru biserici. Care e suma pusă la bătaie

Județul Maramureș, prin Consiliul Judeţean Maramureș, invită unitățile de cult din Județul Maramureș care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege (O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult.

Oficialii CJ Maramureș spun că sursa de finanțare este bugetul județului, valoarea fiind de 1.650.000 lei pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/naţional/universal/mondial (UNESCO).

„Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 15.12.2023. Data și ora pentru depunerea propunerilor de proiect: – 15 iunie 2023 ora 8,00 până în 30 iunie 2023 ora 14,00.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 129, etaj 1, Județul Maramureș. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea acordării sprijinului financiar unităţilor de cult se vor face de către comisia de evaluare în perioada 3 – 14 iulie 2023”, concluzionează CJ Maramureș.

Marcel ȘERBAN

dh
dh