DE LA MINISTER. Activitățile politice în școli sunt interzise

Într-o notă transmisă inspectoratelor școlare județene, Ministerul Educației reamintește că, în unitățile de învăţământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației şi formării profesionale, sunt interzise manifestările şi propaganda de natură politică şi prozelitismul religios.

”În toate unitățile de învăţământ preuniversitar şi în toate spațiile destinate educaţiei şi formării profesionale, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online de unităţile de învăţământ preuniversitar sunt interzise orice activități cu caracter politic. Astfel de activităţi pot fi, de exemplu: distribuirea sau existența materialelor de propagandă electorală în spațiul unității de învățământ; organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor politice care au drept scop promovarea candidaturii acestora sau a partidelor din care fac parte; implicarea elevilor, în timpul programului școlar, în orice tip de activitate cu caracter politic; participarea elevilor la concursuri/ competiții sportive, artistice etc. organizate de formatiuni politice s.a.”, informează Ministerul Educației.

Totodată, Ministerul Educației subliniază că, în timpul procesului instructiv-educativ, cadrele didactice nu vor iniția dezbateri cu elevii privind opțiunile politice și nu își vor manifesta convingerile politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

”De asemenea, se interzice implicarea organizată a elevilor de către personalul unităţii de învăţământ în activități cu caracter politic, chiar dacă acestea se desfășoară în afara orelor de curs și a spațiului școlar. Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii”, se mai arată în documentul transmis de Ministerul Educației inspectoratelor școlare.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica