DECIZIE – Vicepreședintele CJ, Doru Lazăr, va răspunde de depozitul de la Fărcașa

Conducerea Consiliului Județean Maramureș a decis ca LAZĂR DORU ALEXANDRU, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, să exercite prin delegare atribuțiile președintelui privind Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 8666/15.04.2022 “Construirea depozitului ecologic de la Sârbi – Actualizare documentație tehnică și rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament” și Contractul de servicii nr. 25644/08.12.2021: Servicii de supervizare a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții “Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi – actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament”.

Potrivit deciziei semnate de Ionel Bogdan, In exercitarea atribuțiilor delegate, vicepreședintele LAZĂR DORU ALEXANDRU va trebui să asigure coordonarea și gestionarea tuturor activităților specifice desfășurate de către angajații din toate compartimentele de specialitate din cadrul consiliului județean și de către echipele de proiect, echipele de monitorizare și/sau echipele de recepție a serviciilor și lucrărilor aferente contractelor menționate mai sus, realizarea de analize și evaluări periodice privind derularea în condiții corespunzătoare a contractelor menționate anterior, pe baza informărilor transmise de managerul de proiect, respectiv semnarea tuturor documentelor întocmite la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul consiliului județean cu ocazia desfășurării activităților specifice contractelor anterior menționate.

Marcel Șerban

dh
dh