EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – Peste 6 milioane de lei pentru Liceul ”Marmația”

Proiectul “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile Liceului Tehnologic Marmația din Sighetu Marmației”, depus la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, a fost aprobat spre finanțare, a anunțat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.

”Obiectul investiției vizează creșterea performanței energetice, respectiv: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și usi, planșeu peste ultimul nivel, planșe peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor, precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii; introducerea, reabilitarea și moderizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice; optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară activitatea; înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/ montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade”, a explicat Vasile Moldovan.

Categoriile de lucrări ce vor fi efectuate au în vedere: creșterea valorii arhitecturale a clădirii și implicit îmbunătățirea a aspectului urbanistic a zonei învecinate, reabilitare termică, reducerea emisiilor de CO2, utilizarea energiei din surse regenerabile, respectiv reducerea cheltuielilor generate de utilități.

Valoarea totală a investiției este de 6.236.499,02 lei (inclusiv TVA) din care cheltuieli eligibile 6.037.920,29 lei (inclusiv TVA). Din valoarea cheltuielilor eligibile, 6.037.920,29 lei cu TVA reprezintă finanțarea Administrației Fondului pentru Mediu.

mg
mg