ETAPA DE ÎNCADRARE pentru proiectul “Modernizare strada 92, localitatea Băița, oraș Tăuții Măgherăuș”

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, titular al proiectului MODERNIZARE STRADA 92 DIN LOCALITATEA BĂIȚA, ORAȘ TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, propus a fi amplasat în localitatea Băița, oraș Tăuții Măgherăuș, str.92, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http:apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM