ETAPA DE ÎNCADRARE pentru proiectul Pod peste Valea Roșie în localitatea Băița, orașul Tăuții Măgherăuș

Marinescu Dumitru,  reprezentant al ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, str. 1, nr. 194, jud. Maramureș, titular al proiectului ²Pod peste Valea Roșie în localitatea Băița, orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș² propus a fi amplasat în orașul Tăuții Măgherăuș, Băița, str.92, nr. cad. 61285, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediuil Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http.//apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM