ETAPA DE ÎNCADRARE. Pentru proiectul ”PODEȚ DE ACCES PESTE VALEA ULMOASA ÎN LOCALITATEA ULMOASA”

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, str.1, nr.194, județul Maramureș, titular al proiectului ”PODEȚ DE ACCES PESTE VALEA ULMOASA ÎN LOCALITATEA ULMOASA, ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, propus a fi amplasat în orașul Tăuții Măgherăuș, Băița, f.n., județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum la următoarea adresă de internet: http : //apmmm.anpm.ro.

Publicul intersat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM