ETAPĂ DE ÎNCADRARE. „PUZ pentru parcelare și reglementare zonă de locuințe individuale”,în localitatea Tăuții de Sus

DREDEAN IOAN-ADRIAN, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, B-dul Traian, nr. 16, ap. 20, județul Maramureș, titular al planului „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare și reglementare zonă de locuințe individuale”, propus a fi implementat în orașul Baia Sprie, localitatea Tăuții de Sus, str. Strugurilor, CF: 58918, 58919, 57835, 57834, 58044, 58215, 58101, 51246 și 50634 Baia Sprie, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare, în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 09.04.2024, urmând ca planul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

GlasulMM
GlasulMM