EVALUARE DE MEDIU. Amenajament silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Dâmbu Lupului Șurdești, UP I Șurdești

COMPOSESORATUL DÂMBU LUPULUI ȘURDEȘTI având sediul în sat Șurdești, com. Șișești str. Șurdești nr. 255, jud. Maramureș, titular al “Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Dâmbu Lupului Șurdești, UP I Șurdești, județul Maramureș” anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Comentarii și propuneri se primesc în scris la sediul APM Maramureș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

GlasulMM
GlasulMM