FINANȚARE. Un nou val de cadastrări în Maramureș

OCPI Maramureș anunță că 51 de UAT-uri din județ urmează să încheie contracte de finanțare, pentru a da startul cadastrării sistematice. Peste 80 milioane de lei se vor aloca pe acest segment.

”Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) MARAMUREȘ va încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 51 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 62 eligibile. Cele 51 de localități care și-au exprimat intenția de a accesa fondurile puse la dispoziție de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au solicitat, în total, 81.600.00 de lei. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu OCPI MARAMUREȘ, începând din data de 01.03.2024. Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care vor semna contracte de finanțare cu OCPI MARAMUREȘ trebuie să găsească prestatori în termen de 60 zile de la data semnării contractului de finanțare”, spun oficialii instituției.

Doar două comune au încheiat cadastrarea

Până în prezent, doar două comune din Maramureș au finalizat cadastrarea sistematică: Cupșeni și Poienile de sub Munte. În alte 56 de localități, procesul este în plină desfășurare, iar lucrările sunt la nivelul de înregistrare a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

”În cadrul celei de-a zecea etape de finanțare, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Maramureș.
În prezent, din totalul de 76 de UAT-uri din județul Maramureș, au fost cadastrate în proporție de sută la sută 2 comune (Cupșeni, Poienile de sub Mute), iar în alte 56 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale. PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, dar și din bugetul local al primăriilor”, concluzionează oficialii OCPI Maramureș.

 

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA