FUNCȚIE PUBLICĂ. Casa de Pensii Maramureș angajează. Vezi postul scos la concurs

Casa Județeană de Pensii Maramureș anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert (clasa I, grad profesional superior) din cadrul Compartimentului Accidente de Muncă și Boli profesionale.

Pot participa la concurs cei care au studii de specialitate – studii universitare de licență (absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă) în domeniul Științe inginerești (ramura de știință), au cunoștințe de operare calculator nivel de bază, au urmat un curs de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă și dețin permis de conducere categoria B. De asemenea, este necesară o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei Județene de Pensii Maramureș sau se trimit în forma electronic, la adresa de email resurseumane.maramures@cnpp.ro, până în data de 8 aprilie, inclusiv.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica