INCENDIEREA RESTURILOR VEGETALE se poate face numai pe baza permisului de lucru cu focul

Odată cu venirea primăverii şi demararea curăţeniei specifice acestui anotimp, una dintre principalele cauze de incendiu o reprezintă arderea în condiţii necorespunzătoare a resturilor vegetale.

Activitatea de igienizare prin ardere a miriștilor, resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. Aceste activități se desfășoară cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;

Incendierea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se execută numai pe baza permisului de lucru la foc (eliberat de primărie), după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar sau privat pentru situații de urgență și dacă există acceptul autorității competente pentru protecția mediului.

În conformitate cu art. 98 din OUG nr 195/22.12.2005 constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau amendă penală pentru arderea miriștelor, tufărișului și vegetației ierboase, dacă au fost de natură șă pună în pericol viața și sănătatea umană, animală sau vegetală.

GlasulMM
GlasulMM