ÎNCEPE BAC-UL. Astăzi elevii susțin proba scrisă la limba română

Emoții pentru elevii de clasa a XII-a, care susțin astăzi prima probă a Bacalaureatului, respectiv proba scrisă la limba română.

La examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, în județul Maramureș s-au înscris 3384 de candidați, din care 2911 sunt absolvenți ai promoției curente și 473 din promoții anterioare. Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris: 3087 absolvenți pentru E)a), 83 pentru E)b), 3165 pentru E)c) și 3204 pentru E)d).

Calendarul probelor scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023 este următorul:

• 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

• 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

• 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

• 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Examenul național de bacalaureat 2023 se desfăşoară în conformitate cu prevederile OME nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010).

Pentru echivalarea / recunoașterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale, s-au aplicat prevederile metodologiei aprobate prin OME nr. 4.438/12.06.2023.

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA