LEGE. Părinții pot să stea alături de copiii mici în primele 10 zile la creșă sau grădiniță

Înscrierea la creșă sau grădiniță presupune, pe lângă urmarea unor pași administrativi, oferirea unui suport emoțional copilului în această perioadă de tranziție atât de dificilă pentru el. Legislația permite părintelui să stea împreună cu cel mic în primele 10 zile de frecventare a unității de învățământ, pentru a ușura adaptarea acestuia la colectivitate.

După înscriere, părintele/reprezentantul legal, în urma discuției cu personalul didactic, poate beneficia de un program special de acompaniere a copilului în timpul programului unității, pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare„, informează avocatnet.ro.

La cele 10 zile lucrătoare de adaptare au dreptul părinții care au copiii înscriși la creșe:

  • arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit;
  • arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene;
  • nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratul școlar județean sau cel al municipiului București;
  • centre de zi cu grupe de antepreșcolari.

Mihai ROMAN

cm
cm