LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Baia Borșa

Baia Borșa. Sat aparţinător de oraşul Bor­şa, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată la poalele masivului Toroioaga (Munţii Mara­mu­reşului), pe valea Ţâşlei, la 6 ki­lometri NE de Borşa (capăt de drum); zonă de munte. ♦ După al Doilea Război Mondial, a făcut parte din Regiunea Baia Mare, iar din 1968 a intrat în alcătuirea actualului județ Maramureș.

Prima atestare documentară:1828 (Borsa-Bánya). Po­pulaţie: 5.644 locui­tori. Dialect: subdialect mara­mu­reşean. Nu­mele comun al locuitorilor: bor­şean, -ă, bor­şeni, -e, / borşeancă, borşence. Nume de familie frecvente în lo­ca­litate:Danci, Mihali, Ro­man, Şteţ­co, Timiş. Instituții: ghișeu poștal, agenție bancară, bancomat; bază sportivă: teren de fotbal (iarbă); biserici ortodoxe (de zid, “Sfânta Treime”,1996; de zid, “Schimbarea la Față”, 1995-2002), biserică romano-catolică (Sfântul Francisc de Assisi). Așezăminte monahale: Mănăstirea Baia Borșa, rit ortodox, hramul “Sfântul Nicoale”, obște de călugări (2001); Schitul Baia Borșa, rit ortodox, construcție din lemn, cu hramul “Sfântul Vasile cel Mare” (2006). Resurse naturale: cursuri de apă (valea Țâsla), fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană, fond forestier, ză­căminte de mi­nereuri complexe şi cu­prifere; fostă localitate minieră (monoindustrială); iz­voa­re de  apă minerală, pe Valea Ţâşla: Izvorul Baritina din faţa Văii Vinişoru, Izvorul La Ciuroi, Iz­vorul din Groată (Galeria Alexandru), Izvorul Colbu (în total 20 de surse). Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică). Monumente de for public: Obelisc în memoria minerilor (1993, restaurat în 2018). Microstaţiune balneară sezonieră, de interes local: Băile Alexándri (Izvorul Vinişorul).

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1828, 1851) Borsa-Bánya, (1968) Baia Borșa. Evoluția numelui localității: Borșa-Handal, Băile Borșa, Baia Borșa. Soluții etimologice.Lo­calitatea a fost înființată din rațiuni strict economice, privind exploatarea zăcă­mintelor miniere din zonă, de unde apelativul baie “mină”, la care s-a adăugat oiconimul Borșa, pentru a desemna apartenența administrativă. Evoluția etimologică: top. Baia Borșa ← (Baia + Borșa) ← s. baie “mină, ocnă” ← magh. bánya; / (+) Borșa ← n.fam. Borşa ← n.pers. Borş + suf. top. -a saun.pers. sl. Borša.

(Din lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023. Cartea poate fi procurată din rețeaua librăriilor băimărene: bdul Unirii – “Steinhard”, Piața Revoluției – “Cartea Românească”,  RFN – “Petre Dulfu” și VIVO – “Cărturești”).

GlasulMM
GlasulMM