LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Costeni

Sat aparţinător de comuna Cupşeni, zona Lăpuş, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Lo­calitate situată la poalele Munţilor Ţibleş, între Stoiceni și Cupșeni, la 70 de kilometri de Baia Mare; zonă de deal.

Prima atestare documentară: 1603 (Kostafalu). Populaţie: 435 lo­cui­tori. Dialect:subdialect crişean (de tranziţie). Numele co­mun al locuitorilor: cos­tenar, -ă, cos­tenari, -e, (costenean). Porecla locuitorilor: pi­cioicari. Nume de familie derivate din numele lo­calităţii: Cos­tenar, Cos­teneanu (98 de per­soa­ne). Nume de familie frecvente în lo­ca­li­tate: He­reş, No­diş, Ţura.

Instituții: grădiniță (înv. preșcolar), biserică ortodoxă (de zid, “Sfântul Mucenic Gheorghe”, 1990), bisericile monument (“Sf. Ierarh Nicolae”, respectiv “Sf. Apostoli Petru și Pavel”) se află în custodia parohiei ortodoxe. Resurse naturale: teren arabil, livezi, fânațe, fond forestier. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică). Monumente istorice: Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (1870); Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1885).

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1603) Kostafalu, (1613) Kosz­tafalva, (1733) Kos­teny, (1750) Koteny, (1760) Koszta, (1850) Kosztény, (1854) Kosztafalva, Costien, (1909-1919) Costeni, Kosztafalva, (1968) Costeni. Evoluția numelui localității: Satul lui Costa sau Costea, Costeni.

Soluții etimologice.Aşa cum con­semnează şi legenda, în memoria colectivă s-a păstrat numele unui oarecare Costea, întemeietorul sa­tului și avem toate motivele să credem că acest antroponim a stat la baza originii denumirii localității. Acesta este un nume frecvent în zona Lăpuş: 527 de persoane cu numele Coste, în judeţul Maramureş; respectiv 361 de persoane cu numele Costea. După V. Frăţilă (2016), derivatul e format mai degrabă de la hipo­co­risticul Costa (cf. atestările din 1603, 1733, 1760) + suf. –eni, pl. lui –ean(u). Referitor la originea antroponimului, N.A. Con­stan­tinescu (1963) şi C. Ionescu (2001) sunt de părere că acesta derivă din Con­stantin (< lat. Constantinus); după I. Iordan (1983), n.fam. Coste(a) provine din gr. Kostea(s), cf. şi bg. Koste.

Denu­mirea actuală vizează urmaşii acestui întemeietor, mai precis numele de grup cos­teni, cu sensul de “urmașii lui Costea” (denumirea Costeni datează din anul 1733). În țară există și alte localități cu nume identic sau asemănător, având, probabil, aceiași etimologie de factură antroponimică: Costeni (jud. Gorj și Pra­hova), Costeşti (jud. Alba, Argeş, Bo­toşani, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Vas­lui și Vâlcea).

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023. Cartea poate fi procurată din rețeaua librăriilor băimărene: bdul Unirii – “Steinhard”, Piața Revoluției – “Cartea Românească”,  RFN – “Petre Dulfu” și VIVO – “Cărturești”).

GlasulMM
GlasulMM