LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Săbișa

Sat aparţinător de oraşul Seini, zona Chioar, Zona Metropolitană Baia Mare, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată pe malul râului Someş, la poalele Munţilor Igniş, între Ilba și Seini; zonă de deal şi câmpie (alt. 150 m).

Prima atestare documentară: 1493 (Sebespathak)Sigiliul localității: (1785) Inscripția frontală: SIGILLUM POSSESSIONIS: SEBES: PATAK. În câmpul sigiliului se află o ornamentație de frunză împărțită în două printr-o linie verticală. În partea stânga jos, un fir de floarea-soarelui; deasupra acesteia, semiluna și soarele, iar în dreapta jos, un fier de plug și un brăzdar, deasupra acestora, așezat orizontal, un curățător de plug. În partea superioară a câmpului sigilar, o coroană închisă. Populaţie: 858 locuitori. Dialect: subdialect crişean. Numele comun al locuitorilor: săbişean, -ă, săbişeni, -e / săbişeancă, săbişence. Instituții: grădiniță (înv. preșcolar). Resurse naturale: curs de apă (râul Someș), teren arabil, livezi, fânațe, fond de vânătoare. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, gaz, energie electrică).

Denumiri atestate: (1493) Sebespathak, (1828, 1851) Sebeş Patak, Sebespatak, (1913) Kissebespatak, (1909-1919) Săbişa, Sebespatak, (1968) Săbișa. Evoluția numelui localității: Valea Sebeşului, Săbișa. Soluții etimologice. Denumirea satului provine din hidronimul Valea Sebeşului (Sebespathak, în magh.), unde apelativul sebeş este derivat din magh. sebes “iute, repede, grăbit”. Este sinonim, deci, cu top. Bistra şi Repedea. Într-o lucrare monografică dedicată localității (2018), se precizează: “…o vale cu un debit mare de apă, care nu seacă niciodată, este valea de la care se trage numele satului, Sebeș-patak, însemnând în maghiară Pârâul Repede”. Al. Graur (1972) pune top. Sebeș în legătură cu magh. szép (comparativ Szebb), cu sensul de “frumos” sau magh. sebes “repede” (acesta din urmă fiind cel corect). Deci numele vechi, românesc, al localităţii, ar putea fi Repedea (< Valea Repede), tradus de autorităţile maghiare prin Sebespathak, de unde, ulterior, Sebeş, devenit, prin transformări dialectale, Săbiş (+ suf. top. –a). 

 (Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

 

GlasulMM
GlasulMM