LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Satu Nou de Jos

Sat aparţinător de comuna Groşi, zona Chioar, Zona Metropolitană Baia Mare, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată între Baia Mare, Cătălina și Groși; zonă de deal.

Prima atestare documentară: 1828 (Also Újfalu). Sigiliul localității: (1784) Inscripția frontală: SIGILLUM POSSESSIONIS ALSOFALU. În câmpul sigiliului, într-un scut de frunză, un pom fructifer. Populaţie: 1.055 locuitori. Dialect: subdialect crişean. Nume de familie frecvente în localitate: Băban, Băbuţ, Bolte, Hauşi, Paşca, Sas. Personalităţi: Rodica Maria Dragomir (n. 1940), poetă. Vol. Noapte și zi (2001), La porțile timpului (2003), Aritmetica întoarcerii (2017) etc. Membru al Uniunii Scriitorilor. Instituții: grădiniță (înv. preșcolar), agenție poștală; baze sportive: teren de fotbal (iarbă). Resurse naturale: teren arabil, livezi, fânațe.

 Denumiri atestate: (1828) Also Újfalu, Satunow Dye Szusz [=Zsosz], (1851) Also Ujfalu, (1909-1919) Satu-nou-de-jos, Alsóújfalu, (1968) Satul Nou de Jos. Denumire uzuală în prezent (alta decât cea oficială): Satu Nou de Jos (forma nearticulată este utilizată atât de localnici, cât și de autorități).

Soluții etimologice. E posibil ca cele două localităţi numite Satul Nou (de Sus şi de Jos) să fi purtat acest nume de la întemeiere. Numele s-a raportat la cetatea Baia Mare, care avea deja o vechime apreciabilă. De menționat că, în țară, există alte 46 de localități cu acest nume, despre care Iorgu Iordan (1963) afirmă: “Este sigur că mai întotdeauna avem a face cu așezări recente sau foarte recente (…). Iar DG (Marele Dicționar Geografic al României, 1898-1902) ne spune, despre unele, că au fost înființatre după războiul din 1877-1878, cu tineri însurăței, împroprietăriți atunci”. Nu este și cazul celor două localități din apropierea Băii Mari, deoarece acestea au fost înființate la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în legătură cu activitatea minieră din zonă, fiind colonii de muncitori.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

 

GlasulMM
GlasulMM