LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Tugheș

Sat aparţinător de comuna Mireşul Mare, zona Chioar, Zona Metropolitană Baia Mare, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată în Podişul Someşan, la 30 de kilometri de Baia Mare, între Mireşul Mare şi Şomcuta Mare; zonă de câmpie.

Prima atestare documentară: 1405 (Twlges)Populaţie: 688 locuitori. Dialect: subdialect crişean. Numele comun al locuitorilor: tulgheşean, -ă, tulgheşeni, -e, (tuljeşean) / tulgheşeancă, tulgheşence, (tuljeşeancă). Porecla locuitorilor: mânzălăi. Nume de familie frecvente în localitate: Bârle, Bonaţ, Lazăr, Leş, Sălăjeanu. Instituții: școală primară, biserică ortodoxă (de zid, “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 1894); biserică penticostală (“Emaneul”, 2003). Resurse naturale: teren arabil, livezi, fânațe. Descoperire arheologică: tezaur de monede de argint (în aprilie 1939, cu prilejul săpării unei tranșee, în punctul Mestecăniș). Monument comemorativ: Cruce-Monument pentru Eroii din cele două războaie mondiale.

 Denumiri atestate: (1405) Twlges, (1424) Thelges, (1475) Thewlges, (1566) Tölgyes, Thölgyes, (1603) Tölgyes, (cca. 1800) Tulgiesu, (1850) Toldiesu, (1854) Tölgyes, Toldieş, (1909-1919) Tolgieş, Szamostölgyes, mai înainte Tölgyes, (1968) Tulgheș. Evoluția numelui localității: Tolgheş, Tulgheșu, Tolgieş, Someș-Tulgheș, Tulgheș. Soluții etimologice. Numele vechi al satului ar putea fi Stejera, derivat dintr-un microtoponim local preexistent de forma *La Stejari (Stejăriş), pe care autorităţile l-au tradus în limba maghiară (în forma Tölgyes). După Gustav Kisch (1929) și Iorgu Iordan (1963) oiconimul Tulgheş se explică etimologic din magh. Tölgyes, care la rândul său provine din apelativul maghiar tölgy “specie de stejar”. Varianta maghiară a fost adaptată fonetic (în Tulgheș) de populația românească, majoritară; situație este întâlnită și în cazul altor oiconime din județul Maramureș. În jud. Harghita există o localitate cu nume identic, având probabil aceeaşi etimologie.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM