LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Urmeniș

Sat aparţinător de comuna Băiţa de sub Codru, zona Codru, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată la valea Urmenişului, la 5 kilometri est de Băiţa de sub Codru; zonă de câmpie.

Prima atestare documentară: 1391 (Ewrwynys, Örvényes)Populaţie: 325 locuitori. Dialect: subdialect crişean, grai someşean. Numele comun al locuitorilor: urminişean, -ă, urminişeni, -e / urminişeancă, urminişence. Porecla locuitorilorprunari. Nume de familie derivate din numele localităţii: Urminişan (25 de persoane). Nume de familie frecvente în localitate: Bancoş, Zah. Instituții: cămin cultural, biserică ortodoxă (de zid, “Sfântul Mucenic Dimitrie”, 1912); biserică penticostală (“Maranata”, 2012). Resurse naturale: curs de apă (pârâul Urmeniș), teren arabil, livezi, fânațe. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică).

 Denumiri atestate: (1391) Ewrwynys, Örvényes, (1484) Erwenes, (1475) Hermenyes, (1543) Ewrmenÿes, (1549) Eormenÿeos, (1569) Eormenyes, (1570) Eormenÿes, (1595) Eőrményes, (1850) Irminyis, (1854) Örményes, Ormeniş, (1909-1919) Urmeniş, Örményes, (1968) Urmeniș. Evoluția numelui localității: Ormeniș, Urmenișiu, Urmeniș.

 Soluții etimologice. În ţara noastră sunt cinci oiconime cu numele Urmeniş sau Ormeniş, toate situate în Transilvania şi având, se pare, aceeaşi etimologie, propusă de Iorgu Iordan (1963): din top. magh. Örményes, derivat din apelativul magh. örmény “armean”. Alte propuneri, mai puţin concludente, sunt derivate din magh. ör “paznic, îngrijitor” + magh. ménes “herghelie”, respectiv din magh. őrveny cu sensul de “vârtej”: “Cuvântul din care provine denumirea străveche a satului este maghiarul őrveny, cu înțelesul de bază «vârtej». Vârtejul evenimentelor care i-au încercat pe locuitori, vârtejul puhoaielor de apă adunate de pe versanții Codrului și rostogolite peste Valea Sălajului printre cele două dealuri pe care e așezat satul, vârtej al vieților prinse în milenara istorie… “, după cum își exprimă părerea autorii unei lucrări cu caracter monografic despre această așezare. În toate cele cinci speţe, avem de a face cu un proprietar (nicidecum întemeietor) de etnie armeană sau, mai degrabă, cu o persoană căruia i se zicea Armeanul, probabil datorită unor abilități de bun comerciant. În județul Maramureș sunt atestate numele de familie: Őrmeny (13 persaone), Ormeny (12), Őrmeni (1). Numele actual al localității (Urmeniș) e o adaptare românească după denumirea folosită de administrația maghiară (Örményes), situație întâlnită și în cazul altor oiconime din județul Maramureș. 

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM