LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Valea Stejarului

Sat aparţinător de comuna Vadul Izei, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată în depresiunea Maramureşului, la est de Vadul Izei (capăt de drum), la 12 kilometri de Sighet; zonă de deal.

Prima atestare documentară: 1387 (Dyznopataka). Populaţie: 472 locuitori. Gospodării: 205 case (în 2002). Dialect: subdialect maramureşean. Numele comun al locuitorilor: vălean, –ă, văleni, -e / văleancă, vălence. Porecla locuitorilorgătejeni; halarip; porceniNume de familie frecvente în localitate: Michnea, Ilieş, Muntean, Filimon, Bocşa, Godja, Ulici, Pop, Hotea, Vancea. Personalităţi: Ilie Godja (1938-1965), poet, folclorist. Vol. Între ai mei (1973). ♦ Pătru Godja zis Pupăză (1935-2016), meșter popular, făuritor de porți maramureșene, fondator al Asociației Cioplitorilor Tradiționali. Biserici: biserică ortodoxă (de lemn, “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”,1997). Resurse naturale: teren arabil, livezi, fânațe. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică). Monument istoric: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (1806). Monument comemorativ: Crucea-Monument pentru Eroii căzuți pe câmpurile de luptă (2005), realizată de meșterul Bora, din Vișeu de Sus, din marmură albă.

Denumiri atestate: (1387) Dyznopataka, (1390) Dyznopatak, (1414) Dyznopathaka, (1415) Patak, (1460) Disnopataka, (1474) Dyznofalwa, Disznofalva, (1488) Dyznopathaka, (1828) Disznó Patak, Walye Porkuluj, (1854) Disznópatak, (1909-1919) Valea Porcului, Disznópataka, (1968) Valea Stejarului. Evoluția numelui localității: Valea Porcului, Valea Stejarului. Numele vechi utilizat de localnici: Valea Porcului.

 Soluții etimologice. Denumirea veche a satului era Valea Porcului, care şi-a luat numele de la Pârâul Porcului, astfel încât, în documente apărea varianta tradusă în maghiară: Dyznopataka. I. Hotea (2005), autorul unui studiu monografic despre această așezare, precizează că “satul s-a numit Valea Porcului, dar nu cu sensul de porc sălbatic (mistreţ), cum eronat se afirmă în unele lucrări, deoarece, în limbajul local, porcilor de pădure li se spune gligani”. Iar N. Felecan (2013) explică: “Fosta denumire Valea Porcului se datora uneia dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor, mai exact creşterea porcilor în libertate, pe dealurile şi în pădurile din apropierea localităţii”. Dealtfel, e sugestivă existența toponimului Valea Porcului (loc. Dumbrăvița), într-o pădure de stejari, “unde se țineau toamna porcii, la îngrășat, în devălmășie”. Se impune o precizare: cei care au susținut că vechea denumire a localității are legătură cu «porcii de pădure» (=mistreți), au avut în vedere sigiliul localității Valea Porcului, din anul 1901, pe care e reprezentat “un mistreț, un stejar și un vânător care stă la pândă”.

Autorităţile româneşti au schimbat denumirea, prin Decretul 799/1964 (și Legea nr. 2/1968, privind reorganizarea administrative a țării) din Valea Porcului în Valea Stejarului, “după întinsele păduri de stejari care acoperă, în cea mai mare parte, dealurile de deasupra satului”.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM