LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Vișeul de Jos

Comună, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată în depresiunea Maramureşului, la poalele Munţilor Maramureşului, pe valea Vişeului, între Leordina și Vișeul de Mijloc; zonă de munte.

Localităţi componente ale comunei: Vişeul de Jos (nu are localități aparținătoare). Prima atestare documentară: 1365 (Ket-Viso). Populaţie: 4.934 locuitori. Gospodării: 2.268. Etnii: 4.687 români, 53 romi. Culte: 4.105 ortodocși, 211 greco-catolici, 51 penticostali, 30 romano-catolici. Dialect: subdialect maramureşean. Numele comun al locuitorilor: vişeuan, -ă, vişeuani, -e, (vişăuan, vişăoan) / vişeuancă, vişeuance. Porecla locuitorilorţolani. Nume de familie derivate din numele localităţii: Visăoan, Visăuan (5 persoane), Vişovan. Nume de familie frecvente în locaitate: Andreica, Bora, Coman, Covaci, Năsui, Paşcu, Pop, Tomoiagă, Urdă. Personalităţi: Iosif Pop (Ilie Pop) (n. 1966), mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. Cetățean de onoare al județului Maramureș.

Instituții: primărie, grădiniță, 3 școli primare, școală gimnazială, bibliotecă comunală (din 1965), cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, agenție bancară, bancomat, agenție poștală, cămin cultural. Biserici: biserici greco-catolice (de zid, “Nașterea Maicii Domnului”, 2013; respectiv Vișeul de Jos II Danova); biserici ortodoxe (de zid, “Înălțarea Sfintei Cruci”, 1893; de zid, “Sfântul Nicolae”, 1932; de zid, “Sfântul Gheorghe”, 2007); biserică penticostală (1993); biserică adventistă de ziua a șaptea. Resurse naturale: curs de apă (râul Vișeu), fond forestier, fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană, culturi pomicole. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică). Monumente comemorative: Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial (2012); Troița Monument pentru Eroii din Primul și al Doilea Război Mondial (2012), confecționată din lemn de stejar acoperită cu șindrilă.

Denumiri atestate: (1365) Ket-Viso, Ketwyssou, (1385) Viso inferior, (1390) Vyso, Visso, (1404) Wyso, (1453) utraque Wiso, (1473) Ket Visso, (1476) Also Vyso, (1480) Also Visso, (1828) Alsó Vissó, Vizny Wissen, (1851) Also Vissó, (1909-1919) Vişăul-de-jos, Alsóvisó, (1968) Vișeul de Jos. Evoluția numelui localității: Două Vișee, Vișeul Inferior, Vișeu, Vișăul de Jos, Vișeul de Jos. Denumire uzuală în prezent (alta decât cea oficială): Vișeu de Jos (forma nearticulată este utilizată atât de localnici, cât și de autorități). Soluții etimologice. Prima atestare documentară (Ket-Viso, Ketwyssou) se referă la cele două localităţi cu numele Vişeu (denumite mai târziu Vişeul de Jos şi Vişeul de Sus). Pe parcursul secolului al XV-lea localitatea se numeşte doar Vişeu, pentru a primi determinantul “de Jos” (Also Vyso, în magh.) începând cu anul 1476.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM