LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Vișeul de Mijloc

Sat aparţinător de oraşul Vişeul de Sus, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată la poalele Munţilor Maramureşului, la confluenţa văii Vinului cu râul Vişeu, între Vișeul de Sus și Vișeul de Jos; zonă de munte.

Prima atestare documentară: 1600 (Keozepseouyso)Populaţie: 2.350 locuitori. Dialect: subdialect maramureşean. Numele comun al locuitorilor: vişeuan, -ă, vişeuani, -e, (vişăuan, vişăoan) / vişeuancă, vişeuance. Porecla locuitorilorcovrigari. Nume de familie derivate din numele localităţii: Visăoan, Visăuan, Vişovan. Personalităţi: Gavril Ciuban (n. 1951), poet. În 1980, Marele Premiu Vasile Lucaciu şi Premiul Uniunii Scriitorilor. Vol. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie (1992), Fântâna cu ghinturi (1996). Membru al Uniunii Scriitorilor. Instituții: biserică greco-catolică; biserică ortodoxă (de zid, “Bunavestire”, 1827). Resurse naturale: curs de apă (râul Vișeu), fond forestier, culturi pomicole.

Denumiri atestate: (1600) Keozepseouyso, (1828) Közep Vissó, (1851) Közep Visó, (1909-(1919) Vişău-de-mijloc, Középvisó, (1968) Vișeul de Mijloc. Evoluția numelui localității: Vişău de Mijloc, Vișeul de Mijloc. Denumire uzuală în prezent (alta decât cea oficială): Vișeu de Mijloc (forma nearticulată este utilizată atât de localnici, cât și de autorități). Soluții etimologice. Localitatea apare ceva mai târziu (în raport cu Vișeul de Jos și Vișeul de Sus), probabil pe la începutul sau mijlocul secolului al XVI-lea, fiind consemnată abia la 1600 cu numele de Keozepseouyso (=Vişeul de Mijloc). Probabil satul a fost întemeiat prin colonizarea cu familii provenite din Vişeul de Jos sau / şi Vişeul de Sus.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM