MARAMUREȘ. Clarificări privind recalcularea pensiilor. Ce trebuie să știe beneficiarii

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş aduce clarificări referitoare la depunerea documentelor care atestă realizarea sporurilor/ veniturilor nepermanente şi a veniturilor lunare brute, care pot fi valorificate conform prevederilor Legii 360/ 2023 privind sistemul public de pensii.

”Legea nr. 360/ 2023 prevede că, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare, pensiile stabilite conform legislaţiei anterioare şi care au fost recalculate prin noua formulă prevăzută de noua lege vor fi recalculate din oficiu, prin valorificarea din adeverinţele prezentate de beneficiari a veniturilor/ sporurilor nepermanente sau a veniturilor lunare brute, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care nu au fost valorificate la stabilirea iniţială a pensiilor asupra cărora s-a datorat contribuţia de asigurări sociale de stat”, explică Lucica Onea, director executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

Astfel, sunt avute în vedere: adeverințe eliberate conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/ 2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor până la data de 1 septembrie 2023, intrat în vigoare la data de 18 iunie 2021; adeverinţe emise anterior Ordinului nr. 487/ 2021, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de valabilitate şi legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa la Ordin, dar care trebuie să aibă menţiunea că asupra veniturilor respective s-a datorat contribuţia de asigurări sociale de stat.

”Potrivit Legii nr. 360/ 2023, drepturile astfel recalculate se acordă de la data de 1 septembrie 2024. Conform prevederilor Legii nr. 360/ 2023, cererile de valorificare a sporurilor/ veniturilor nepermanente, venituri lunare brute depuse după intrarea în vigoare a legii (1 septembrie 2024) vor fi însoţite de adeverinţe eliberate conform Anexei 6 la lege, iar drepturile de pensie vor fi recalculate şi acordate cu data de 1 a lunii următoare, depunerii cererii”, adaugă Lucica Onea, director executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

Potrivit Casei Județene de Pensii Maramureș, sumele care se valorifică la determinarea punctajelor lunare sunt următoarele: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale; premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite; recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate; al treisprezecelea salariu; formele de retribuire pentru ”orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru; sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica pshihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; indemnizaţiile de muncă nenormată; alte sporuri care nu au avut un caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale.

”Subliniem că, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/ 2023, se vor valorifica atât adeverinţele existente în dosarele de pensie, cât şi cele depuse în original, în condiţiile în care aceste adeverinţe îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate. De asemenenea, informăm că responsabilitatea eliberării documentelor care să facă dovada salariilor şi sporurilor de care o persoană a beneficiat în anumite perioade de timp, anterior datei de 1 aprilie 2001, revine unităţii angajatoare sau deţinătoarei de arhivă. Instituţia noastră nu are competenţe stabilite prin lege în ceea ce priveşte emiterea sau intervenţia pe lângă diferite unităţi/ instituţii în scopul eliberării de documente care să facă dovada acestor drepturi”, concluzionează Lucica Onea, director executiv.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica