MARAMUREȘ. ITM face verificări în domeniul construcțiilor

Având în vedere că sectorul construcțiilor deține o pondere importantă în economia națională și, în baza datelor statistice privind indicele de frecvență care indică numărul de accidentați care revin la 1.000 de lucrători, s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere importantă în numărul total al accidentelor de muncă.

”Această situație se datorează și caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv: nivelul scăzut de pregătire al personalului, caracterul sezonier al lucrărilor, modificarea continuă a mediului de muncă, procent ridicat de lucrători fără forme legale, existența zonelor cu risc ridicat etc.”, explică Dragoș Năcuță, inspector-șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Maramureș.

În urma deficiențelor constatate în campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în acest domeniu desfășurat în cursul anului 2023 și a numărului de accidente de muncă înregistrat în cursul anului 2023, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară și în cursul anului 2024 o campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

”Campania se desfășoară în trei etape, prima până la sfârșitul lunii martie, reprezentând etapa de informare și mediatizare, în perioada aprilie – noiembrie 2024 se vor verifica aspectele legate de modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor. Etapa a treia va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivel local și a rapoartelor privitor la verificarea măsurilor dispuse, ulterior la nivelul Inspecției Muncii  realizându-se centralizarea rezultatelor campaniei și mediatizarea acestora”, punctează Dragoș Năcuță, inspector-șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica