MARAMUREȘ. Program de formare profesională pentru cadrele didactice

În perioada 21 martie – 11 aprilie, s-a desfășurat a doua serie de activități din cadrul programului de formare profesională intitulat „Direcții și strategii în consilierea școlară – mentorat pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, informează Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş.

”Programul de formare își propune consolidarea și promovarea muncii în echipă în mediul educațional, sublinierea importanței echipelor multidisciplinare al căror obiectiv este facilitarea adaptării elevului la problemele specifice mediului școlar. Conținuturile propuse abordează tematici variate, de interes: strategii de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar, prevenirea fenomenului de bullying, consumului de droguri și dependența de net care pot apărea în rândul elevilor, dar și practici care vizează incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale, tehnici de depistare și intervenție în tulburări specifice de învățare și cunoașterea unor strategii de  integrare a  elevilor cu CES în învățământul de masă”, transmite CJRAE Maramureș.

Activitățile propuse au menirea de a consolida colaborarea cadrelor didactice din unitățile de învățământ cu specialiștii din cadrul CJRAE Maramureș în vederea planificării şi desfășurării de activități educaționale adaptate nevoilor de învățare și dezvoltare armonioasă a elevilor.

Programul de formare profesională se desfășoară sub coordonarea prof. Cristina Elena Bud, director CJRAE Maramureș, prof. Adelin Petru Țiudic, inspector  școlar, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Maramureș, reprezentată de către prof. metodist Doina Konta și a fost susținut de consilierii școlari Petrișor Alina și Ambruș Cristina.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica