MARAMUREȘ. Când pescuitul te poate trimite în pușcărie

În primele trei luni din acest an a fost făcută o sesizare penală pentru pescuirea unor specii de pești, protejați prin lege. Oficialii Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Maramureș au precizat că este vorba de următoarele specii: pietrar (Zingel zinghel), Mihalț (Lota Lota), lostrița (Hucho Hucho) pescuite pe Tisa anul trecut. Speciile menționate sunt specii de interes comunitar respectiv național care sunt strict protejate conform OUG Nr. 57/2007.
”Avem aria protejată Tisa superioară. Am făcut sesizarea urmare a unei sesizări primite la sfârșitul lui decembrie. Noi nu dispunem de toate mijloacele pentru a cerceta cazul, ca urmare am transmis la IPJ Maramureș toate informațiile pentru a cerceta acest caz și a identifica făptuitorul”, a declarat Marcela Chindriș, comisar șef al Gărzii de Mediu Maramureș.
De asemenea, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu a realizat în trimestrul I, 160 de inspecții din care 59 inspecții planificate la obiective cuprinse în Lista obiectivelor controlate, 2 inspecții planificate tematice și 99 inspecții neplanificate. S-au aplicat 5 amenzi contravenționale în valoare totală de 250 mii lei.
Amenzile au fost aplicate pentru :
– desfășurarea activității fără deținerea autorizației de mediu;
– nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor stabilite prin actele de control;
– nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu;
– gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată;
– executarea de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele fără aviz de gospodărire a apelor.
S-au întocmit două sesizări penale, respectiv:
– o sesizare penală privind săvârșirea faptelor de recoltare, capturare, ucidere sau vătămare a unor exemplare de pești cuprinse în anexa 4A și 4B din OUG nr. 57/2007 actualizată privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea ariilor naturale, a florei și faunei sălbatice, aflate în mediul lor natural în oricare din stadiile ciclului biologic.
– o sesizare penală pentru încălcări ale prevedrilor art. 20 alin (4) raportat la prevederile art. 66 alin (1) lit. g din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.
S-a transmis la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș o propunere de suspendarea a actului de reglementare.
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA