MARAMUREȘUL are o pădure virgină. Unde sunt situați Codrii seculari

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2024 se sărbătorește Luna pădurii, moment în care au loc acțiuni de conștientizare a importanței protejării pădurilor.
”Acest eveniment se desfășoară în fiecare an între 15 martie – 15 aprilie și are în prim plan evidențierea rolului și importanței pădurii în menținerea echilibrului în natură. În această perioadă, pe 21 martie, este sărbătorită și Ziua Internațională a Pădurilor. Pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră din lume, arată www.mmediu.ro. fiind formate din peste 60.000 de specii de copaci. Diversitatea genetică ajută pădurile să facă faţă schimbărilor climatice şi altor ameninţări.
Biodiversitatea se află sub amenințare gravă din cauza defrișărilor, a degradării pădurilor şi a schimbărilor climatice. Gestionarea durabilă a pădurilor şi refacerea acestora la nevoie este esenţială pentru oameni, biodiversitate şi climă. Toate elementele unei păduri sunt interconectate. Arborii absorb dioxidul de carbon și oferă oxigenul necesar vieții, acționând ca un filtru în zonele cu aer poluat. Pădurile rețin apa în sol și reduc astfel riscul de inundații. Rădăcinile arborilor stabilizează pământul în care cresc și ajută la prevenirea alunecărilor de teren.
Gestionarea durabilă a pădurilor şi utilizarea resurselor de către acestea sunt esenţiale pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru a contribui la prosperitatea şi bunăstarea generaţiilor actuale şi viitoare, noteză sursa citată. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei şi în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor nepreţuite beneficii ecologice, economice, sociale şi de sănătate, pădurile sunt puse în pericol de incendii, dăunători, secete şi defrişări fără precedent”, spun oficialii Gărzii de Mediu Maramureș.
Trebuie precizat că județul nostru deține o pădure virgină, fiind vorba de codrii seculari de la Băiuț, care au fost puși sub protecție în anul 2005.
”Ne bucurăm să avem în Maramureș o minunată pădure virgina: “Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț”, care au fost puși sub protecție în anul 2005, la inițiativa Ocolului Silvic Strâmbu Băiuț, pe a cărui rază se găsesc. În anul 2011, zona protejată a fost inclusă în situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț, cu o suprafață de 2962 ha. Obiectivul principal al ariei protejate ii constituie conservarea unor ecosisteme forestiere virgine /cvasivirgine primare aflate într-un stadiu de echilibru dinamic, cu structuri complexe, pluriene cu elemente multiseculare. Ecosistemele vizate reprezintă eșantioane ale habitatelor naturale existente in regiune cu valoare de arhetip, unice în zona Munților Carpați.
Circa 25% din suprafața sitului sunt nominalizați pentru Patrimoniul Mondial UNESCO”, mai precizează oficialii instituției.
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA