MINIVACANȚĂ ANUL NOU. Poliția Locală Baia Mare a dat amenzilor celor prinși cu nereguli

În minivacanța de Anul Nou, polițiștii locali băimăreni au fost la datorie și au aplicat legea atunci când a fost nevoie. S-au dat amenzi cerșetorilor, dar și celor care practică prostituția. În perioada 27 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2024, au fost constatate 28 de contravenții privind încălcarea dispozițiilor prevăzute de OUG. nr.195/2002, respectiv RA.OUG.nr.195/2002 în valoare de 8.265 lei privind Codul Rutier, pentru săvărșirea mai multor fapte și anume:
circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de acțiune a indicatorului ,,Oprirea interzisă;
se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin 25 m înainte si după acestea.
se interzice oprirea voluntară a autovehiculelor în intersecții ,inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu ,precum și zonele de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue,iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției.;
se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise ;
se interzice oprirea staționarea voluntară a vehiculelor :în stațiile mijloacelor de transport public de personae ,precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea ;

Tot în perioada amintită au fost 16 contravenții la HCL. nr.251/2012 în valoare de 3.000 lei pentru săvârșirea următoarelor fapte:
operațiunea de blocare/ridicare se realizează asupra autovehiculelor și vehiculelor de orice fel staționate neregulamentar pe domeniul public și /sau privat de pe raza Municipiului Baia Mare ,inclusiv drumurile publice în una din următoarele situații:în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap și în alte locuri de parcare rezervată;
se supun blocării/ ridicării autovehiculele sau vehiculele de orice fel care blochează sau limitează accesul pe căile de acces-intrări/ieșiri –în instituțiile publice, școli, biserici, spitale, parcări, garaje, piețe, târguri, oboare, precum și pe proprietățile alăturate drumurilor publice.

Am avut și 3 Contravenții la HCL 528/2022 art.1 Anexa 1, in valoare de 500 lei pentru săvârșirea urmatoarelor fapte:
Împrăștierea/ răscolirea deșeurilor aflate în recipienții amplasați în punctele de colectare a reziduurilor menajere.
Comercializarea ambulantă a oricăror produse pe raza Municipiului Baia Mare, fără obţinerea avizelor şi acordurilor legale
Blocarea accesului la containere si pubelele sau in zonele de depozitare a reziduurilor
Circulatia unui autovehicul a carui masa totala maxima autorizata pentru sectorul respectiv de drum depășește masa maximă autorizată, fara detinerea unei autorizatii de circulatie legală
Blocarea cailor de acces in imobile si in curtile interioare permanent libere accesului publicului

Marcel ȘERBAN

dh
dh