NOUTATE. Tariful pentru înlocuirea cardului de sănătate a fost ”ajustat”

Conducerea CAS Maramureș vine cu noutăți în ceea ce privește solicitarea cardului de sănătate duplicat. Astfel, de luna aceasta, tariful pentru eliberarea noului card a fost ”ajustat”. Mai trebuie menționat că, cei care, din diverse motive, nu mai dețin cardul original, pot solicita înlocuirea lui pe baza unei cereri care se poate depune și online.
”Începând cu data de 29.05.2024, asigurații care solicită eliberarea cardului duplicat în cazul pierderii, furtului, deteriorării cardului de sănătate precum și în cazul modificării datelor personale, vor achita suma de 19,64 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de producere și distribuția acestuia.
Cu titlu de noutate pentru asigurații noștri arătam că în prezent  solicitarea cardului duplicat se poate face  si prin transmiterea la adresa de email:  cardnational@casmm.ro a următoarelor documente:
* Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de către titular sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia;
* Copia actului de identitate;
* Dovada plații contravalorii cardului duplicat;
    sau prin depunerea documentelor direct la sediul CAS Maramureș.
Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul iban al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș  RO55TREZ4365005XXX000119 deschis la Trezoreria Baia Mare, CUI:11320493. Cererea tip se regăsește pe site-ul CAS Maramureș  www.casmm.ro .
Până  la intrarea în posesie a noului card național de sănătate, asigurații vor putea beneficia de servicii medicale în baza adeverinței de înlocuire a cardului național de sănătate”, precizează reprezentanții CAS Maramureș, într-un comunicat de presă.
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA