NOUTĂȚI. S-a dat startul campaniei electorale. Ce reguli trebuie să respecte candidații

De astăzi începe oficial campania electorală și intră noi reguli în vigoare, pe care candidații și partidele trebuie să le respecte. Vă redăm mai jos principalele aspecte stipulate de lege, privind perioada campaniei electorale:
– campania electorală începe în data de 10 mai 2024 şi se încheie în data de 8 iunie 2024, ora 7:00
– în timpul campaniei electorale se vor asigura candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii, de către primari.
– primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale, să stabilească prin dispoziţie, locurile speciale pentru afişaj electoral, în care să se amplaseze panourile pentru afişaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi şi candidaţi independenţi, pentru ambele tipuri de scrutin electoral.
– afişajul electoral se va asigura obligatoriu în fiecare subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.
– utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.
– pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
– în campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă.
În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
c) publicitate în presa scrisă;
d) materiale de propagandă electorală online;
e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.”
Alte materiale (de ex. bannere, panouri, mașini autocolantate etc.) care nu se regăsesc printre cele anterior menționate, sunt interzise, în consecință ele trebuie înlăturate din locurile unde au fost amplasate, până cel târziu în data de 9 mai 2024, ora 23:59.
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA